Čanovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona  razmatrali su nekoliko informacija i predstavki. Najviše predstavki odnosilo se na korupciju u obrazovanju, kazao je predsjednik komisije, Sabit Zekan. Komisija će uputiti dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o ishodu eventualnih sudskih postupaka, koji su pokrenuti zbog Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Prema riječima predsjednika Komisije za borbu protiv korupcije TK, Sabita Zekana, tokom mandata ove komisije dominirale su predstavke vezane za korupciju u obrazovanju. Nastojanja da se ovaj problem riješi, kako kaže Zekan, usporava Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta. “Zato što se ministarstvo vrlo često pokriva određenom zakonskom regulativom koja , po našem mišljenju, nije u potpunosti ispravna ili nije prilagođena onom što bi trebalo biti na terenu”, kazao je Sabit Zekan, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije TK.

„Problem su i privremeni školski odbori koji su imenovani bez mišljenja nastavničkog i vijeća roditelja, što ukazuje da su imenovani po političkoj proceduri“, pojašnjava Zekan. Komisija je od Vlade i Ministarstva obrazovanja tražila da promijeni tu Odluku, ali još uvijek nije dobila nikakav odgovor. Predsjednik Komisije očekuje da će ovaj, kako kaže gorući problem, uskoro biti riješen.

“Imenovanje školskih odbora koji nisu regularni proizvešće i imenovanje direktora koje također neće biti regularno. Onda ćemo imati probleme preko tužilaštva i sudova koji će donositi drugačije odluke i time ćemo proizvesti veću štetu u obrazovanju u TK”- izjavio je Sabit Zekan, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije TK.

Predstavke koje su se odnosile na korupciju vezano za zapošljavanje u obrazovanju nisu dobile podršku većine članova komisije i neće biti proslijeđene Ministarstvu obrazovanja na izjašnjavanje. Predsjednik komisije smatra da se i na ovaj način usporava iskorjenjivanje korupcije u našem kantonu./Edina Mateljić/

Vaš komentar na članak: