Ovih dana poplavljena i druga područja obilaze ilegalni “komunalci” koji nude usluge prevoza smeća i oštećenog materijala. Utvrđeno je da ti “komunalci” smeće bacaju u Spreču, čime prave nove probleme i zagađuju rijeku.

Opštinski štab Civilne zaštite Živinice obavještava građanstvo da smeće mogu preuzimati samo registrovane firme, koje se bave tom djelatnošću i koje smeće skladište na zato određena mjesta.

Ovakvim “aktivnostima” ilegalnih “komunlaca” dodatno se šire bakterije i zagađuje prirodno okruženje, koje je ionako devastirano velikim poplavama! /Š.G./

Vaš komentar na članak: