Građani nas sve češće obavještavaju o ekološkim incidentima, kakav je ponovo ovih dana ugrozio okolinu naseljenih područja u Modračkoj ulici, koja vodi od stadiona Slavena ka Baricama, tako da je nepodnošljivo za izdržati.

Mještanin Fahrudin Bašić o tom neprijatnom događaju kaže:

“Želim da uputimo apel nadležnim općinskim službama za inspekcijske poslove u vezi sa nelegalnim odlaganjem otpada sa životinjskih farmi u Modracčkoj ulici. Svakodnevno se našim naseljem širi užasan smrad zbog kojeg je nemoguće boraviti vani. Zar je moguce da je interes pojedinca važniji od zdravlja tolikog broja ljudi. Na našim građevinskim dozvolama jasno piše da je zabranjeno đubrenje zemljišta zbog nalazišta pitke vode, medjutim, na pomenutu lokaciju svakodnevno se dovoze kamioni otpada i tako nas direktno ugrozavaju”.

Nadamo se da će ovaj apel stići do nadležnih i da će poduzeti odgovarajuće mjere na spriječavanju daljeg odlaganja otpada životnjiskog porijekla, o čemu smo pisali tokom mjeseca avgusta, kada je isti problem bio, osim u Modračkoj, takođe i Dubravskoj ulici./Š.G.

Vaš komentar na članak: