voda

Nakon što je juče prekinut saobraćaj u pravcu Kladnja, u Đurđeviku, danas je još više pogoršana putna komunikacija u okruženju. Već od mosta na Spreči kod Malina dalje se ne može ka Tuzli, ali ni pokušaj alternativnog pravca preko Dubrava je bez uspjeha, pošto je i taj put prekrila nabujala Spreča.

Tokom noći došlo je do daljih poplava stambenih objekata, poljoprivrednog i drugog zemljišta, a Opštinski štab Civilne zaštite Živincie poduzima potrebne mjere i radnje na saniranju posljedica. Sjednica Štba CZ o poduzimanju novih koraka je u toku.

Podsjećamo da danas u Tuzlanskom kantonu ne rade škole ni faklulteti, a povodom vremenskih nepogoda i teškog stanje TV Živinice uvela je vanredni program sa izvještajima sa lica mjesta u najpogođenijim dijelovima općine Živinice./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: