OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Općinski sud Živinice potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv šest odgovornih osoba iz Rudnika „Kreka“ Tuzla, odnosno sa Površinskog kopa Dubrave koji je u sastavu ovog rudnika, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje zaštitnih naprava na radu počinjeno iz nehata. Tužilaštvo je nakon nesreće u kojoj su smrtno stradala četiri mladića pri otkopavanju uglja na Dubravama u februaru 2015. godine provelo detaljnu istragu, uključujući i obimno rudarsko i geološko vještačenje, te podiglo optužnicu protiv odgovornih lica.

Oni su optuženi da se, kao odgovorne osobe u različitim segmentima poslovanja Rudnika Kreka i PK Dubrave, u periodu od novembra 2014. do februara 2015. godine na esploatacionom polju PK Dubrave, nisu pridržavali propisa o tehničkim pravilima prilikom izvođenja rudarskih radova i zaštitnih mjera, da se iskopavanje vršilo van okvira dopunskog rudarskog projekta i u nestabilnim uslovima, te da su postupali suprotno odredbama Zakona o rudarstvu FBiH i pravilnicima JP Elektroprivreda BiH -Zavisno društvo Rudnici Kreka Tuzla. U optužnici se, između ostalog navodi da je, iako su svako u svom domenu odgovornosti, optuženi bili upoznati sa klizištem i nestabilnostima kosina na spornom dijelu Površinskog kopa Dubrave Otkopavanje odbreno. Optužni nisu postupali prema propisima, nisu poduzete potrebne mjere zaštite na radu i sprečavanje ulaska trećih osoba u prostor kopa što je za posljedicu imalo smrt mladića koji su iskopavali ugalj.

Nadležnom sudu je predloženo da se svim optuženim izreknu sigurnosne mjere zabrane obavljanja sadašnjih dužnosti u periodu od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude u konkretnom slučaju.
Početak glavnog pretresa u ovom predmetu pred nadležnim sudom još nije zakazan. Tužilaštvo je prije pomenute optužnice podiglo i optužnicu protiv dvadeset tri odgovorna lica Površinskog kopa Dubrave zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, primanja dara i drugih oblika koristi, a koji se dovode u vezu sa ulaskom trećih lica i nelelegalnu eksploataciju uglja, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Vaš komentar na članak: