Regionalni izvještaj o procjeni stanja u procesu rješavanja pitanja nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije koji je objedinio informacije o zvaničnim podacima o broju nestalih, inicijativama i ugovorima država i institucija u regionu nadležnih za rješavanje pitanja nestalih, te izazovima sa kojima se udruženja nestalih i Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije susreću, predstavljen je na konferenciji za medije u Sarajevu.

„Činjenica da je skoro 40.000 ljudi nestalo tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. Uprkos činjenici da je veći broj nestalih pronađen i identificiran, čak više od 70% uz podršku međunarodnih organizacija koje se bave ovim pitanjem, još uvijek postoji blizu 12.760 osoba čija sudbina nije rasvijetljena. Izrada Regionalnog izvještaja trajala je od decembra 2013. do marta 2014. godine i obuhvata podatke relevantnih institucija te informacije koje su prikupljene kroz intervjue sa predstavnicima državnih i međunarodnih organizacija koje se direktno bave rješavanjem pitanja nestalih.“, rekla je Ema Čekić predsjedavajuća Skupštine Regionalne koordinacije.

Regionalni izvještaj o procjeni stanja u procesu rješavanja pitanja nestalih osoba je osmišljen sa ciljem da obezbijedi sveobuhvatan i objektivan pregled dosadašnjeg učinka u procesu traženja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Makedoniji i na Kosovu, sa posebnim osvrtom na kapacitete i potrebe udruženja i organizacija porodica nestalih osoba koje djeluju u pomenutim državama, ali i u okviru Regionalne koordinacije.

Regionalna koordinacija je najavila i plan monitoringa sprovođenja Deklaracije o ulozi države u rješavanju pitanja osoba nestalih usljed oružanih sukoba i povreda ljudskih prava koju su ljetos potpisali Predsjedavajući Vijeća ministara BiH i predsjednici Hrvatske, Srbije i Crne Gore u Mostaru.

„Razvili smo set mjerila koji će pomoći praćenje sprovođenja Deklaracije od strane država potpisnica a Izvještaj će poslužiti i kao zagovaračka platforma za aktivnosti Regionalne koordinacije i udruženja porodica nestalih.“, rekla je Ljiljana Alvir iz Regionalne koordinacije.

„Aktivno civilno društvo vrši pritisak na vladine institucije i utiče na njih da preduzmu konstruktivne aktivnosti. Izvještaj reflektuje dostignuća civilnog društva i ukazuje na načine za prevazilaženje poteškoća i treba biti sagledan kao polazna osnova za dalje razgovore i buduće aktivnosti. ICMP podržava ovaj projekat kroz grantove za 2015. i 2016. godinu kao dio šireg nastojanja da se države obavežu na punu odgovornost za rješavanje pitanja nestalih osoba.“, rekla je Klaudija Kuljuh, predstvnica ICMP.

Izvještaj su predstavile autorka, Aleksandra Letić, te predstavnice Regionalne koordinacije Ema Čekić i Ljiljana Alvir i predstavnica Međunarodne komisije za traženje nestalih (ICMP) Kludia Kuljuh.

Izvještaj je urađen u okviru projekta “Uspostavljanje održivih mehanizama zagovaranja i praćenja procesa rješavanja pitanja nestalih osoba na području bivše Jugoslavije” od Regionalne koordinacija udruženja/udruga porodica/obitelji nestalih osoba/lica sa područja bivše Jugoslavije.Projekat finansiraju Balkanski fond za demokratiju i Međunarodna komisije za nestale osobe (ICMP)
Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije je nestranačka, neprofitna, nevladina organizacija koja zagovara i pruža podršku procesu pronalaženja nestalih osoba i ostvarivanju prava porodica nestalih. Regionalna koordinacija okuplja 18 saveza/udruženja porodica nestalih iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore i Kosova bez obzira na njihovu etničku pripadnost./Dobrila Močević/

 

Vaš komentar na članak: