Mali broj ljudi tokom svog života ima privilegiju i čast da pored sebe ima čovjeka kao što je to bio doc.dr.Mustafa Šabanović, a mi zapsleni u JP Veterinasrska stanica Živinice smo ti sretnici. Sve osobine dobrog čovjeka posjedovao je naš Mustafa, a o njegovoj stručnosti u životnom pozivu koji je odabrao suvišno je govoriti.

Juče je nakon kraće i teške bolesti umro dugogodišnji ditrektor JU Veterinarska stanica Živinice doc.dr.Mustafa Šabanović, rođen 1961.godine u Preljubovićima kraj Sokoca. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio je u Sarajevu. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1986.godine, a potom se zapošljava u Veterinarskoj stanici Živinice. Na funkciju direktora izabran je 1990.godine i tu dužnost uspješno je obavljao do svje prerane smrti.

Za vrijeme agresije na BiH bio je pripadnik Oružanih snaga Armije RBiH na mjestu načelnika vetrinasrske službe u 28.diviziji, od 1992.do 1995.godine.

Akademski stepen magistra iz naučne oblasti “Fiziologija i patologija razmnožavanja domaćih životinja” stekao je 2001.godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, gdje je četiri godine kasnije uspješno odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučni stepen doktora veterinarskih nauka.

Istraživački rad doc.dr.Mustafe Šabanovića bio je usmjeren u više značajnih područja iz naučne i stručne oblasti veterinarske medicine. Veći dio istraživanja odnosio se na oblast kliničke patologije i terapije domaćih životinja u Bosni i Hercegovini i regionu. Autor je značajnog broja radova iz naučne i stručne oblasti, u cilju poboljšanja dijagnostičkih, reproduktivnih i ekonomskih rezultata u uzgoju domaćih životinja.

Doc.dr.Mustafa Šabanović je rezultate svojih istraživanja prezentirao i publikovao na brojnim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti veterinarske medicine. Objavio je 14 naučno-stručnih radova. U nekoliko navrata je bio na stručnim usavršavanjima, gdje je upoznao nove tehnologije u savremenoj dijagnostici oboljenja domaćih životinja, koje je koristio u praktičnom radu na terenu, prenoseći svoja stečena znanja na mlađe kolege.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 27.11.2013.godine donio odluku o izboru Mustafe Šabanovića u zvanje DOCENT za predmet “Ambulantna klinika” na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Kolektiv Veterinasrske stanice Živincie izražava duboku bol i žaljenje zbog rane i iznenadne smrti svog direktora, a iskreno saučešće porodici-majci Mevli, supruzi Sabiri, sinu Arifu, kćerkama Jasmini i Emini, unuku Mustafi, te sestri Jasni i braći Ismetu, Ibrahimu i Jusufu, kao i ostaloj rodbini./Kolektiv JP Veterinasrska stanica Živinice/

Komemoracija povodom smrti doc.dr.Mustafe Šabanovića održat će se u Bosanskom kulturnom centru Živinice u četvrtak, 1.oktobra, sa početkom u 14 sati, a dženaza ispred džamije Islamskog centra Živinice istog dana u 16 sati. Ukop će se obaviti na Gradskom groblju Živinice.

Vaš komentar na članak: