Nastavljaju se razni vidovi pomoći oštećenim područjima od poplava. Preko 450 volontera uključeno je u čišćenje poplavljenih kuća i komunikacija, a među voloterima su i članovi Udruženja Jospi Broz Tito, čiji predsjednik Fahir Spahić nam je rekao:

“Danas od 9,30 sati smo se pridružiili akciji  čišćenju poplavljenih kuća. Nasatojaćemo dati svoj doprinos da pomognemo što više, jer znamo kako je sada tim ljudima kojima je voda poplavila dugogodišnji napor da dođu do krova nad glavaom. Spremni smo na sve vidove pomoći koji budu zatrebali”.

Vrijedni volonteri nastoje dopremiti pomoć do svih ugroženih građana, dok operativci Štaba Civilne zaštite poduzimaju mjere na sanaciji klizišta i komunikacija.

Firma Vega-Mix ustupa potrebna sredstva za deratizaciju, a aktivisti su već počeli sa akcijama borbe od posljedica poplava i spriječavanja epidemija./Š.G./

Na slici: Članovi UG Tito i drugi volonteri očekuju zadatke pred općinom Živinice

Vaš komentar na članak: