Zagađenje zraka sve opasnije

Odavno su nam zagađene rijeke i jezera, a i zrak, posebno u ove hladnije dane, kada u gradu profunkcionira preko hiljadu mini kotlovnica i nekoliko što zagrijavaju uže gradsko područje.

Zagađeni zrak šteti zdravlju ljudi, odavno je poznato, ali nema puno negativnih reakcija o tome. U Živinicama su odavno prekoračeni standardi kvaliteta zraka.Navikli smo kad nas neko udari da protestujemo i reagujemo, a iako je po zdravlje daleko opasniji zagađen zrak-nikom ništa.

Na snimku prikazujemo samo jedan detalj dimne materije, a ovakvih je u gradu i okolini veliki broj. Bit će tako sve dok toplifikacija ne zakorači u Živinice, a kad će nikom nije poznato!