Agrar:Vrijeme mobe još nije završilo

Ovih dana je vrijeme kosidbe pa je na njivama živo, posebno za one koji se uvelike bave poljoprivredom.Nekada se trava kosila ručno, a odavno na njivama “caruje”mehanizacija, te je sve manje “ručnog rada”.

Ipak, da nekadašnji običaji dobrovoljne, uzajamne pomoći oko različitih seoskih radova između mještana u selima sve više zamiru, demantira nas primjer kod Fikreta Avdihodžića u Priluku.Kod njega na žetvenim radovima se okupilo susjeda i familije kao nekada, kada je moba bila sastavni dio i pravilo pružanja uzajamne pomoći na raznim poljoprivrednim radovima.

“Ko kaže da je nestalo ljubavi i bratstva.To kod mene ne važi i evo demant na mom primjeru- kada nas se dovoljno okupilo da obavimo poslove na njivi.Hvala mojim pomagačima, koji su mi olakšali poslove”, kaže Fikret, zadovoljan današnjim učinkom oko prikupljanja sijena.