Da su profesori MSŠ iz Živinica aktivni za vrijeme zimskog dječijeg raspusta pokazuje i održano predavanje na temu “Prehrana i njen uticaj na ponašanje i učenje kod djece”, predavač je dr.sc. Sead Nocajević, kao i prisustvo na raznim seminarima.

Tema je izuzetno zanimljiva i aktuelna što je pokazalo i prisustvo i aktivnost profesora iz pomenute škole.Pošto uzrast školske djece iz MSŠ Živinice je u fazi adolescencije istaknuto je važnost tog perioda u formiranju i usvajanju ispravnih prehrambenih navika koje trebaju biti osnova dobrog zdravlja. Nepravilna, jednolična i nedovoljna prehrana može biti uzrokom različitih poremećaja pa i pojave jasnih znakova bolesti. Cilj rada je prezentovati uticaj prehrane na ponašanje i učenje kod djece,pozitivne i negativne refleksije prehrane ,(ne)pravilna ishrana kod djece Većina djece odlazi u školu bez doručka.Uslijed toga u školi su pospana, slabije koncentrirana i otežano prate nastavu.Dokazano je da doručak pozitivno utječe na učenje i pamćenje kod školske djece.U jutarnjoj žurbi pronađimo malo vremena za brz i jednostavan doručak, prvo za sebe (jer svojim primjerom učite djecu), a zatim i za svoje školarce.Kamen spoticanja između roditelja i školske djece, posebno tinejdžera i adolescenata je školska užina.Učenici su postali ovisni o fast food. U predavanju iznešeno da adolescente vanjski izgled daleko važniji nego unutarnji! Rečeno je da objedne obroke treba rasporediti u 3 glavna jela i 2 međuobroka kako bi se osigurala potrebna količina glukoze neophodna za rad mozga i živčanog sistema školskoj populaciji.
Negativni utjecaj prehrane (posebno konzumiranje šećera i raznih aditiva u hrani) na djecu i njihovo ponašanje:
motorički nemir,manjkavu koncentraciju,
nekomunikativnost, oscilacije raspoloženja,
poremećaje u opažanju, koordinaciji i spavanju, sklonosti alergijama, te sve
većeg nasilja i agresivnosti.

To su informacije iz knjige : Prehrana i poremećaji u ponašanju:Neusredotočenost,agresivnost, hiperaktivnost od autora Friedrich Klammrodt.

Jedna od sve češćih manifestacija stresa kod tinejdžera je poremećaj prehrane, koji u konačnici može rezultirati ozbiljnim poremećajima kao i bolestima. Prevencija ovoj problematici za djecu, preporuka zdrava ishrana najmanje 60 minuta tjelesne aktivnosti dnevno,
smanjiti sjedanje pred TV, računarom;
koristiti stepenice umjesto lifta ;
ići pješice do škole koji stanuju blizu ili izaći par stanica prije i nastaviti pješice, šetnja u planini.Čuli su se i zaključci sa ovog predavanja , jedan od njih je briga društva o pravilnoj prehrani i prehrambenim navikama djece i mladih je imperativ za budućnost i sigurnost društva . U okviru užeg stručnog usavršaavnja profesorima MSŠ Živinice srodnu temu “Adolescencija” realizovala je i pedagoginja škole prof. Lejla Burgić.I ovo predavanje je izuzetno na nivou prezentovano što je burnim aplavuzom pozdravljeno.

Profesori hemije na seminaru u Tuzli
Već sada tradicionalno savjetnik za hemiju i biologiju mr.sc. Mehdin Selimović, ispred PPZ Tuzla okupio je u Hemijskoj školi u Tuzli nastavnike i profesore hemije na seminaru koji je bio izuzetno posjećen.Na jednom mjestu preko sto nastavnika i profesora hemije /kemije su imali priliku da interaktivno učestvuju u izvođenju laboratoriskih vježbi koje se realizuju po nastavnom planu i programu za osnovne i srednje škole.

Imajući u vidi goreći problem da većina naših osnovnih pa i srednjih škole nema uvjete za realizaciju laboratoriskih vježbi prilika je bila da svoje vještine i kretivnosti istaknu pojedini učesnici seminara.Savremena dostignuća iz oblasti hemije, Nomenklatura organskih spojeva su dijelom prezentovana kroz stručno i kvalitetno predavanje dr. hemije Snježane Marić, profesorica sa PMF-a Tuzla .Za svakodnevnu komunikaciju, kako bi se izbjeglo dugotrajno opisivanje preko 71 milion organskih spojeva , službeni IUPAC prijedlozi se ne prakticiraju uvijek, osim kada je potrebno dati nedvojbenu i apsolutnu definiciju spoja, ili kad je IUPAC imenovanje jednostavnije (npr. etanol umjesto etilni alkohol).

U suprotnom se može koristiti i trivijalno ime, koje je često izvedeno iz izvora spoja (vidi niže). Nadalje, duža imena mogu biti manje koncizna od strukturnih formula.Osjeti se potreba da se nastavnici i profesori iz struke sastaju kako bi razmjenjivali mišljenja, ideje , a ovakvi seminari su mjesto za tako nešto./Press JU MSŠ/

Vaš komentar na članak: