Šumarstvo je jedna od najznačajnijih privrednih grana u BiH, čiji su izvozni rezultati među najboljima i to je na nivou FBiH jedina privredna grana koja ostvaruju suficit u izvoznim poslovima. Uz to zapošljava preko 5 hilajda radnika i sigurno još toliko u prerađivačkoj djelatnosti. Uprkos velikom značaju, stanje u šumarstvu je alarmantno na što upozorava Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, koje je poduzelo niz aktivnosti da se šume dovedu na “zelenu granu”.

O čemu se radi saznajemo od predsjednika Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva BiH Refika Hodžića:

“U zadnje dvije godine nakon što smo imali pojavu velikih šumskih požara, te sušnu 2012. godinu, sada smo svjedoci pojave sušenja velikog broja stabala, svih vrsta drveća prvenstveno jele, smrče i hrasta na čitavom području Bosne i Hercegovine, kako u državnim, tako i u privatnima šumama.

Šumsko privredna društva i do 70 odsto vlastitih sredstava i kapaciteta preusmjeravaju u saniranje i sječu tzv. “sanitarnih užitaka” (suhih i oboljelih stabala), kako ne bi došlo do ulančavanja šteta i kalamiteta potkornjaka koji se šire i napadaju preostala zdrava stabla. Nažalost sve ove aktivnosti se provode bez ikakve podrške države”, kaže Hodžić.

Saopštenje za javnost

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH je donijelo potrebne zaključke koji su upućeni na adrese kantonalnih i federalnih instiucija, kako bi se poduzele odgovarajuće mjere, a uputili su i saopštenje za javnost tim povodom slijedeće sadržine:

“Ovim putem po ko zna koji put upućujemo apel odgovornima i javnosti Bosne i Hercegovine o neophodnosti aktivnije uloge svih institucija našeg društva na zaštiti šumskih ekosistema. Svake godine slijedoci smo ogromnih šteta koje nastaju kao posljedica ilegalnih sječa, šumskih požara, sušenja stabala itd., a koje su dobrim dijelom produkt i nedostatka odgovarajuće zakonske legislative u oblasti šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Potreban je mnogo ozbiljniji odnos prema značaju i ulozi šuma, kao krucijalnog prirodnog resursa Bosne i Hercegovine.

Apelujemo javnosti, zakonodavnim, izvršnim i sudskim vlastima BiH, da o ovim pitanjima posvete punu pažnju, kako ne bi ostali bez najvećeg prirodnog resursa u našoj državi.

S obzirom na aktuelne probleme šumarske privrede, zdravstvenog stanja šuma i nedostatka adekvatne legislative u oblasti šumarstva FBiH, u pokušaju iznalaženja adekvatnih i hitnih mjera, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine je održalo sastanak direktora šumsko privrednih/gospodarskih društava, kantonalnih resornih ministarstava i uprava za šumarstvo, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Šumarskog fakulteta, glavnog Federalnog i kantonalnih šumarskih inspektora i Hrvatskog šumarskog društva BiH”.

Akcija spašavanja ili mirni protesti

Na tom skupu usvojeno je 12 zaključaka, koji su stavljeni u zadatak nadležnim institucijama, uz najavu mirnih protesta, ukoliko odgovarajuće institucije ne poduzmu mjere na zaštiti naših šuma. Prema riječima predsjednika Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH Refika Hodžića čeka se formiranje novih vlasti, od kojih očekuju rješenje nagomilanih problema u našim šumama.

Jedan od zaključaka sa pomenutog skupa je da nadležni organ proglasi stanje prirodne nepegode izazvane poremećajem biološke ravnoteže u šumama FBiH, usljed uticaja biotičkih i nebiotičkih agenasa.

Od posebne je važnosti realizacija 8.zalkjučka u kojem se kaže da se zimski period iskoristi za saniranje uzročnika sušenja šuma, jer je zimski period vrijeme mirovanja insekata i biljnih bolesti. Samo hitne vanredne mjere svih nadležnih institucija i preduzeća šumarstva, mogu zaustaviti katastrofu koja je na pomolu i hitno je treba zaustaviti!/Š.G./

U

 

Vaš komentar na članak: