Škola stranih jezika Alphabet postiže sve zapaženije rezultate u radu, posebno od kada je zaokružena ponuda polaznicima, da osim učenja stranog jezika, mogu dobiti i odgovarajući posao. Ostvarena je uspješna saradnja sa agencijama koje posreduju u zapošljavanju, pa je osim u Njemačkoj, sada moguće da se medicinari i specijalisti raznih struka zapošljavaju i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Agencija za posredovanje u zapošljavanju Alumina organizuje prezentaciju Programa zapošljavanja ljekara.Prezentacija će se održati 14.maja u 12 sati, u prostorijama Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka.

Gosti su predstavnici kompanije LIVELY iz Holandije, koji će predsatviti program i odgovarati na pitanja-dužina trajanja ugovora, uslovi rada, visina primanja, vize, smještaj, porodica i sl.

POZIVAMO LJEKARE SPECIJALISTE (RADIOLOGE, PATOLOGE, ORTOPEDE, PEDIJATRE, SPECIJALISTE INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGE, DERMATOLOGE, OFTAMOLOGE, UROLOGE, REUMATOLOGE, DENTISTE) KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA RAD U ARAPSKIM EMIRATIMA DA PRISUSTVUJU PREZENTACIJI PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA LJEKARA.
PREZENTACIJA SE ODRŽAVA NA ENGLESKOM JEZIKU.

Nakon predavanja na temu zaposljavanja medicinskih radnika u Njemačkoj od 16.o4.2015.godine u Živinicama i 23.04.2015.godine u Kalesiji, obavještavaju se svi prijavljeni medicinari da će se razgovor sa predstavnicima agencija obaviti 13.05.2015.godine u 16 sati u prostorijama PANEVROPSKOG UNIVERZITETA APEIRON BANJA LUKA. RAZGOVOR SE ODRŽAVA NA NJEMAČKOM JEZIKU./Informacije:www.alphabet.ba-Alphabet InfoCentar 062 808 724/

Vaš komentar na članak: