Bosna i Hercegovina, na žalost njenih žitelja,nije socijalna država. Socijalna osjetljivost prema ugroženim kategorijama stanovništva nije vrlina političara koji vode ovu zemlju. To se vidi i po sve većem broju raznih apela koji se plasiraju na bh medijima gdje očajni građani traže svakovrsnu pomoć, u hrani,ogrjevu,novcu,lijekovima…

Jedan živiničanin i njegova porodica ,takoder,trebaju sve spomenuto ali njihov apel je unekoliko drugačiji od ostalih koji su se mogli vidjeti u programu televizije živinice.Fahrudin Džekić sa suprugom Mirsadom i troje muške djece živi u mjesnoj zajednici Bašigovci,naselju Ciljuge 2 ili popularnoj Trasi.Dok je bio dobrog zdravlja Fahrudin se nije bojao nikakvog posla i radio je sve kako bi osigurao normalnu egzistenciju za sebe i svoju petočlanu porodicu.

Međutim,teška ekonomska i privredna situacija u našoj zemlji i bolest koja je uveliko ograničila Fahrudinove radne sposobnosti ,uzele su svoj danak i danas ova živinička porodica nema od čega da živi. To je i primoralo Fahrudina džekića na očajnički potez a to je da traži pomoć od dobrih ljudi putem Televizije živinice.

Ipak,njegov apel se unekoliko razlikuje od do sada viđenih u programu živiničkog javnog glasila…
Fahrudin kroz suze veli :

„ Ja ne tražim milostinju. Ono što želim da mi se barem jedan sin zaposli, a jako bi mi pomoglo kada bi se neko našao da mi donira berem polovnu frezu, kako bih obrađivao komad zemlje i tako osigurao barem osnovna sredstva za preživljavanje. Uzdam se u Boga i dobre ljude”.

Kako i rekosmo u najavi ovog priloga,zemlja u kojoj živimo,na žalost, nije socijalna država po najviše zahvaljujući socijalnoj neosjetljivosti političara koji njome upravljaju. Na sreću,obični,mali ljudi do sada su se pokazali kao veliki,kao najveći i to upravo u prilikama kada je neko u teškoj životnoj situaciji kao što je to Fahrudin Džekić i njegova porodica.

Jedna tajlandska poslovica kaže :

“Ako želiš čovjeka nahraniti, ne daj mu ribu, već ga nauči pecati”.

I zaista, Fahrudin Džekić,naš sugrađanin ne traži milostinju i naučen je da radi. Ono što on želi jeste da mu barem jedan sin dobije bilo kakav posao kako bi mogao prehranjivati petočlanu porodicu a kaže, jako bi mu pomoglo kada bi mu neko donirao i polovnu frezu samo da može obrađivati svoju zemlju i da tako osigura barem minimalna sredstva za preživljavanje.

Nadamo se da će i uvoj prilici obični ljudi potvrditi svoj nesumnjivi altruizam a bilo bi nam jako drago da i političari svojim djelom demantiraju iznesene navode u ovom prilogu./N.Kovačević-J.Razić/

POMOĆ ZA PORODICU FAHRUDINA DžEKIĆA
UPLATA NA RAČUN
SBERBANK BH d.d.
SWIFT Code : SABRBA22
IBAN Code : BA 391404034100051366
Fahrudin Džekić
Kontakt telefon : 066 / 895-407

Vaš komentar na članak: