Aplikacija “markica” uz duže čekanje

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 4.januara, počela su uplate premije osiguranja za 2021. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2021. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu, kao i ranijih godina.

“Markica” premije osiguranja za 2021. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2021. godine.

Premija osiguranja iz 2020. godine prestaje važiti zaključno sa 31.03.2021. godine.Iz ovog razloga pred Poslovnicom zdravstvenog osiguranja TK u Živinicama svakodnevno su velike gužve.Svi žele što prije osigurati pravo na zdravstvenu zaštitu, pošto je kratak rok, a mnogo korisnika.

Više o načinu ostvarivanja prava na premiju osiguranja, načinu uplate, kategorijama stanovništva oslobođenih od participacije – na dole postavljenom linku.

https://www.zzotk.ba/premija-osiguranja/