Svako novo iskustvo u struci budućim agronomima biće od izuzetne koristi, time smo se vodili i boravkom danas u Preduzeću “Plant” d.o.o. Tuzla, gdje nam je menadžment firme obezbijedio realizaciju teme za vježbe, iz nastavnog predmeta Zaštita povrtlarskih i ratarskih kultura.

Iskustva u poslovima budućeg agronoma se stječu kroz praksu, a upravo studentima to i nedostaje. Današnja tema aplikacija zaštitnih sredstava u povrtlarstvu u zatvorenom prostoru je jedan od segmenata gdje budući mladi agronomi će polagati svoj ispit znanaja kada se uključe u praćenje razvoja povrtlarskih kultura u zatvorenom, ali moglo se čuti i dosta i o načinima tretmana povrtlarskih kultura na otvorenom, posebno, krastavac kornišon kao jednoj kulturi koji poprima sve značajnije mjesto kada je u pitanju biljna proizvodnja i razvoj i bavljenje intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Naime, krastavac kornišon na prostoru Tuzlanskog kantona zauzima sve veće i veće površina kada je u pitanju uzgoj povrtnarskih kultura, to je jedna od najprofitabilnijih uzgojenih kultura, tu su i druge poljoprivredne kulture, koje treba zaštititi na vrijeme od štetnika i bolesti, ponajbolje preventivno djelovati.

“Svakako, “Plant” d.o.o. Tuzla je svo vrijeme stavilo na raspolaganje svoje resurse kada je u pitanju praktični rad za studente sa agronomije.To je preduzeće koje zaslužuje pažnju jedno je od glavnih kada je u pitanju proizvodnja sadnog materijala uz korištenje savremene, najmodernije tehnologije uz pridržavanje osnovnih ekoloških principa proizvodnje.Preduzeće stoji na raspolaganju i dalje kada je u pitanju sticanje praktičnih iskustava koja su neophodna studentima”, rekao nam je profesor dr.Sead Noćajević.

Vaš komentar na članak: