Rekonstrukcija i izgradnja većeg broja sobraćajnica na području Grada Tuzla, te oštećenja na putevima u svim mjesnim zajednicama finansirana je iz sredstava koje je Grad Tuzla dobio od JP Elektroprivreda BiH i koja su planirana za sanaciju puteva.

Treutno je u toku sanacija puta u naselju Galušići, MZ Ljubače, u dužini od 600,00 m’, širine 3,00 m’, čija vrijednost radova iznosi 73.604,21 KM. Radnici firme „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok, koja je izvođač radova, trenutno rade na postavljanju završnog sloja asfalta./Press Grad Tuzla/

Vaš komentar na članak: