BBI: Stipendije za djecu bez roditeljskog staranja

Predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić uručio je danas na svečanoj ceremoniji u BKC Živinice ugovore o stipendiranju za 100 djece bez roditelja s područja tuzlanske regije.

Stipendije u mjesečnom iznosu od 100 američkih dolara dodjeljuju se iz Fonda Sheikh Saleh Kamel, koji je osnovan na inicijativu BBI banke i asocijacije Fatma 2010. godine. Filantrop Kamel, osnivač je i predsjedavajući „Al Baraka“ finansijske i poslovne grupacije.

“Ovo je kontinuirani proces i naša podrška obrazovanju, jer je obrazovanje osnov za napredak svakog društva. Osim iz ovog fonda iz kojeg se godišnje isplati 600.000 dolara, BBI banka u saradnji sa Islamskom razvojnom bankom stipendira učenike za studij i obrazovanje u inostranstvu na eminentnim univerzitetima, a sarađujemo i sa Vijećem za regionalnu saradnju na stipendiranju studenta završnih godina fakulteta. BBI banka jedna je od najbrže rastućih banka u BiH i uporedo sa našim rastom želimo da razvijamo i podržavamo razvoj našeg društva. Najbolji način je podrška obrazovanju ovih mladih ljudi na kojima ostaje budućnost naše zemlje”, kazao je Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke.

Izbor dobitnika provela je Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma, nakon selekcije prispjelih zahtjeva primljenih temeljem javnog konkursa.

“Drago nam je da smo dali svoj doprinos u ovoj humanoj aktivnosti donatora, koji su nesebično pomogli djeci bez roditeljskog staranja, tako da im se u ime Ascijacije Fatma zahvaljujem”, rekla je Alma Hajdarević-predsjednica pomenute Asocijacije.