Bežično-nevidljivo, a bolno

Zaustavimo nasilje nad ženama i djecom putem interneta i mobilne telefonije koju Centar ženskih prava iz Zenice provodi uz podršku nevladinih organizacija i individualki u 13 gradova Federacije Bosne i Hercegovine: Bihać, Bugojno, Goražde, Gornji Vakuf/Uskoplje, Konjic, Maglaj, Mostar, Sarajevo, Travnik, Tuzla, Visoko, Žepče i Zenica.

Kampanja ima za cilj da skrene pažnju javnosti na problem i ozbiljnosti posljedica nasilja nad ženama i djecom u čijem se izvršenju koriste savremene tehnologije i mobilna telefonija i nemogućnost sankcionisanja počinitelja zbog nepostojanja zakonskog okvira.

Zato je Centar ženskih prava 15. novembra 2017. godine podnio Inicijativu sa prijedlogom teksta Nacrta za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH koja je rezultat trogodišnjeg istraživačkog i konsultativnog rada, u čijoj su izradi učestvovali/e eksperti/ce iz oblasti pravosuđa, tužilaštva, sigurnosti i zaštite, obrazovanja.

Želimo kreirati kritičnu masu podržavatelja za usvajanje izmjena i dopuna zakona i pozivamo Vas da se 20.11.2017. godine u 12h na Gradskom korzou (Meša i Ismet) u Tuzli pridružite Udruženju „Zemlja djece u BiH“ i podržite Kampanju. Podrška svih je potrebna i mnogo bi nam značila.

Ako nije vidljivo ne znači da nije stvarno, zato tražim/o zaštitu od nasilja putem interneta i mobilne telefonije!!

Kontakt osoba je Elma Devedžić, savjetnica za djecu, mlade i porodicu.Kontakt telefon: 035 257 389 ili 035 357 390.