Drugo zasedanje AVNOJ-a je održano 29. novembra 1943. u Jajcu. Na zasjedanju je AVNOJ konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, uspostavljen je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, a izbjegličkoj vladi i kralju Petru II Karađorđeviću je zabranjen povratak u zemlju do završetka rata.

Mnogi obični borci u partizanskim redovima nisu bili komunisti, ali njih je u programu AVNOJ-a privukao federativni sistem za različite narode u Jugoslaviji, što je bila izbalansiranija zamisao od svega što su druge političke snage u Jugoslaviji nudile u to vrijeme.

Raspadom Jugoslavije početkom devedestih godina prošlog vijeka ostala su sjećanja na Dan Republike SFRJ, pa su se u Jajcu ponovo okupili antifašisti iz SABNOR/SUBNOR, ili udruženjima gradjana Josip Broz Tito. U Jajcu su nastupili i živinicki glazbenici, Duvački orkestar Konjuh, koji je pobrao mnogo aplauza za muziciranje na limenim instrumentima.

Vaš komentar na članak: