Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll Stiftung, ured u Bosni i Hecegovini su 7.10.2015. godine održali tematski skup “Odgovor sistema zaštite i spašavanja TK na poplave u 2014. godini“.

Na skupu na kome je prisustvovalo preko 50 predstavnika, federelnih,kantonalnih i općinskih institucija, OCD i medija, je prezentiran dokument „Odgovor sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona na poplave 2014.godine i mjere za poboljšanje stanja“, a o aktuelnim temama vezanim za odgovornost sistema zaštite i spašavanja govorili su uposlenici KUCZ, Agencije za vodno područje rijeke Save i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Veoma je važno da su predstavnici svih institucija i pojedinci, preuzeli dio odgovornosti i da su pokazali svoju otvorenost i spremnost za zajedničko djelovanje.

Uz iznošenje aktuelnih problema i uz konstruktivnu diskusiju , donešeni su sljedeći zaključci:

-Potrebno je u hitno inovirati planske dokumente za odbranu od poplava za vodotoke I i II kategorije koje propisuje Zakon o vodama na osnovu podataka iz katastrofalnih poplava koje su se dogodile na području TK u 2014. godini.Za navedene poslove odgovorni su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede F BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

-Potrebno je organizirati tematske sastanke na kojima će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede F BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK upoznati predstavnike kantonalnih, gradskih i općinskih struktura civilne zaštite sa Federalnim planom poplavnog rizika i planovima aktivnih odbrana od poplava za vodotoke I i II kategorije i dogovoriti operativnu primjenu istih.
Za navedene poslove odgovorni su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede F BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i KUCZ.

-Potrebno je hitno utvrditi prioritete na uređenju vodotoka I i II kategorije i izgradnji vodozaštitnih objekata radi smanjenja opasnosti od poplava na području TK.
Za navedene poslove odgovorni su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede F BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Grad Tuzla i općine.

-Potrebno je hitno inovirati planske dokument iz zaštite i spašavanja iz Zakona o zaštiti i spašavanju na osnovu podataka iz katastrofalnih poplava koje su se dogodile na području TK u 2014. godini.
Za navedene poslove odgovorni su KUCZ, gradska i općinske službe civilne zaštite.

-Potrebno je u što kraćem roku dovršiti implementaciju sistema zaštite i spašavanja na području TK projektovanog Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara i osigurati da se u okviru svih općinskih službi civilne zaštite formiraju vatrogasne jedinice i operativni centri civilne zaštite, odnosno formiraju i imenuju općinske službe zaštite i spašavanja, jedinice civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite, obuče, opreme i osposobe za obavljanje poslova iz oblasti zaštite i spašavanja.
Za navedene poslove odgovorna je izvršna i zakonodavna vlast Grada Tuzla i općina.

-Potrebno je u budžetima Grada, općina, Kantona i Federacije svake godine planirati posebnu budžetsku poziciju namjenjenu za pomoć u sanaciji posljedica od prirodnih i drugih nesreća.
Za navedene poslove odgovorna je izvršna i zakonodavna vlast Grada Tuzla, općina i Kantona.

-Potrebno je provesti i kontinuirano provoditi obuku građana, štabova civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i njihovo osposobljavanje za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Za navedene poslove odgovorna je KUCZ, gradska i općinske službe civilne zaštite.

PDF verzija dokumenta“ „Odgovor sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona na poplave 2014.godine i mjere za poboljšanje stanja“, se nalazi na www.kucztk.com.ba i www.ekologija.ba./Kantonalna uprava civilne zaštite i Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: