Od 17. do 20. maja 2017. godine u Zenici i Zavidovićima su održani dvodnevnitreninzi za 27 energetskih savjetnika koji će u narednom periodu vršiti audit potrošnje energije u 1.000 domaćinstava. Nakon teoretskog dijela učesnici treninga su praktično radili na mjerenju el. energije uz korištenje mjernih instrumenata, kao i na načinu popunjavanja podataka u anketama za domaćinstva i njihovog savjetovanja o načinima uštede.

Za 1.000 domaćinstava je nabavljeno 4.000 LED sijalica, 1.000 produžnih kablova i 1.000 sobnih termometara. Za domaćinstva su pripremljeni paketi u kojima se nalaze 4 LED sijalice, produžni kabal s prekidačem, sobni termometar, kao i brošure i kalendar sa uputstvima o smanjenju energije.

Nakon popunjavanja anketa, na osnovu prikupljenih podataka iz domaćinstava će se proračunati ukupna ušteda energije nakon savjetovanja i korištenja doniranih artikala i uštede do kojih će doći na cijelom projektu, a na uzorku od 1.000 domaćinstava će se pokazati kakvo je stanje vezano za energetsko siromaštvo na području Unsko- sanskog kantona./Mr.sc. Vanja Rizvić Centar za ekologiju i energiju/

Za više informacija:

Džemila Agić, menadžer projekta, direktorica Centra za ekologiju i energiju,
mob: 061/724 033, tel: 035/249-312; e- mail: dzemila.agic@bih.net.ba
Vanja Rizvić, koordinator projekta za aktivnosti Centra za ekologiju i energiju
mob: 061/670 077; tel: 035/249-311; e- mail: vanja.rizvic@ekologija.ba
Fuad Imamović, koordinator cjelokupnog projekta, Caritas Švicarske
tel: 033/ 668 185, fimamovic@caritas.ch

Vaš komentar na članak: