Učenici, nastavnici, menadžment 4 škole i predstavnici 4 općiine: Osmaci, Doboj Istok, Petrovo i Kalesija su na završnoj konferenciji projekta „Dobre vodne komšije“ još jednom potvrdili svoju spremnosti odlučnost da nastave zajednički raditi na zaštiti rijeke Spreče ipozivaju ostale općine u slivu da im se priključe.

Učenici 4 škole zajedno sa svojim nastavnicima su prezentirali rezultate njihovog istraživačkog rada vezano za prisustvo tečnog i čvrstog zagađenja vode rijeke Spreče i njenih pritoka. Rad na terenu i analiza voda su pokazaliprekomjerno prisustvo zagađujućih materija u vodi i velike količine otpada u rijekama ili u njihovoj neposrednoj blizini.Predstavnici 4 općine su prezentirali svoje planove, projekt i mjere kojeplaniraju preduzetida bi poboljšali kvalitet vode u rijeci Spreči.

Preporuke učesnika projekta su:

1. Sve općine u slivu rijeke Spreče trebaju hitno krenuti sa izradom projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže i prečišćivača otpadnih voda.

2. Općinske inspekcije trebaju redovno vršiti kontrolu posjedovanja i održavanja septičkih jama kako bi se izbjegla kontaminacija podzemnih voda.

3. Poljoprivrednike, koji se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka bi trebalo educirati o mogućnostima organske proizvodnje, kao i upotrebi organskih pesticida, organskog đubriva i uopšte ekološki prihvatljivih metoda u poljoprivredi, kako bi se smanjio njihov štetan uticaj na kvalitet vode u rijeci Spreči.

4. Neophodno je ubrzati radove na izgradnji sanitarnih deponija, a postojeće deponije čvrstog otpada treba hitno sanirati i smanjiti njihov štetan uticaj na rijeku Spreču.

5.Prisustvo čvrstog otpada uslivu rijeke Spreče bi se značajno smanjilo uvođenjem obaveznog redovnog odvoza otpada za sva domaćinstva. Nakon uvođenja redovnog odvoza otpada, naredni korak treba biti uvođenje primarne selekcije otpada za one sekundarne sirovine koje imaju tržište i ekonomsku vrijednost.

6. Veoma je važno raditi na podizanju svijesti građanstva i uvođenju redovnog inspekcijskog nadzora i kažnjavanja svih onih koji na bilo koji način krše zakon i predstavljaju prijetnju za kvalitet vode u rijeci Spreči.

7. Neophodna je uska saranja između svih općina u slivu i OCD, eksperata, škola, građana i medija. Dodatno je potrebna podrška svih drugih nadležnih institucija.

Projekat „Dobre vodne komšije“, je finansiran od Robert Bosch Fondacije. Nositelji projekta su Centar za ekologiju i energiju i Friends of the Earth Middle East/EcoPeace, a partneri na projektu su 4 osnovne škole i to dvije koje se nalaze na izvoru: OŠ „Aleksa Šantić“- Osmaci, OŠ „Kalesija“ – Kalesija i dvije koje se nalaze na ušću rijeke Spreče: OŠ „Klokotnica“ – Doboj Istok i OŠ „Vuk Karadžić“-Petrovo./Džemila Agić, direktor/

Vaš komentar na članak: