Danas je u vrtiću „Pčelica“ održan svečani završni skup koji predstavlja zadnju aktivnost projekta „Gradonačelniče, mi želimo uvođenje kompostiranja u našem gradu“. U okviru projekta je uvedeno odvojeno sakupljanje i kompostiranje organskog otpada u 10 tuzlanskih vrtića JU “Naše dijete“. U projekat je direktno ili indirektono uključeno oko 1000 djece, njihovi roditelji i oko 100 zaposlenih.

Na Skupu, pored veselih dječijih nastupa, učesnicima su se obratili Gradonačelnik Tuzle i direktorice JU “Naše dijete“ i Centra za ekologiju i energiju, te su prezentirani rezultati projekta, diskuskutovalo se o nastavku i proširenju procesa kompostiranja, kao i budućim projektima sa JU “Naše dijete“.

Uvidjevši problem vezan za upravljanje organskim otpadom, Centar za ekologiju i energiju već godinu dana realizira projekat: ”Gradonačelniče, mi želimo uvođenje kompostiranja u našem gradu“. U okviru projekta su organizirane i održane teoretske i praktične radionice za oko 500 djece predškolskog i školskog uzrasta, njihove roditelje i vaspitače, koji su stečeno znanje dalje prenosili na ostalu djecu u vrtićima, rodbinu, prijatelje itd. Pored toga, pripremljene su i edukativne brošure za djecu i posteri o kompostiranju, nabavljeni su komposteri, kante za odvojeno sakupljanje organskog otpada i ostali alat i oprema za kompostiranje, te je na taj način uspostavljen sistem pravilnog upravljanja organskim otpadom u svih 10 vrtića. Takođe, organizirano je i proljetno uređenja dvorišta i terasa u vrtićima gdje su djeca sa vaspitačima sadila razne sadnice i cvijeće na kompostu, kako bi im se na praktičan način pokazala njegova primjena.

Kompostiranjem organskog otpada, količina otpada koja završava na odlagalištu se može smanjiti čak za jednu trećinu, a korištenjem komposta kao humusa izbjegavamo upotrebu vještačkih gnojiva koja smanjuju kvalitet voda i tla, te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja. Projekat je implementiran uz podršku američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu./Press CEE/

Vaš komentar na članak: