Ciljuge: Protesti zbog zagađenog zraka

Danas su mještani Ciljuga održali proteste na poligonu kraj mjesne pijace. Odmah zatim krenuli su ka obližnjoj Farmi koka nosilja, odakle već nekoliko dana dopire zagađeni zrak.

Mještani su tražili da se hitno poduzmu odgovrajuće mjere, kako bi se građani zaštitli od neprijatnog mirisa koji ih guši.Proteklih dana imali su više skupova, potpisivali su i peticiju za čist zrak, ali još ništa nije poduzeto od nadelžnih da im se olakša život.

Nakon razgovora sa rukovodstvom farme došlo se do zaključka da će u najskorije vrijeme biti poduzete adekvatne mjere, kako bi se spriječilo dalje širenje neperijatnog mirisa u ovom dijelu grada.Prema riječima Meamera Kuljića farmeri su rekli da oni testiraju pogon i da to ne smrdi toliko, mada to traje godinu od kada se širi zagađeni zrak./M.K.-Š.G./