“Đački” prolaz ponovo otvoren

Nakon što su vlasnici preduzeća za prikupljanje sekundarnih sirovina zatvorili prolaz kroz njihovo dvorište, nastali su protesti mještana Strašnja, čija djeca i ostali pješaci decenijama koriste ovaj put za dolazak u školu ili grad.

Blokada puta betonskim elementima i pletenim mrežama bio je povod da mještani Strašnja dođu na pregovore u središte Grada Živinice i sa lokalnom administracijom i vlasnikom preduzeće pronađu rješenje.

Kompromis je pronađen, tako da je došlo do deblokade prolaza, a u narednom periodu Grad Živinice i vlasnik preduzeća za prikupljanje sekundarnih sirovina će pronaći rješenje!