Svake godine u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku u Tutinu se obilježavaju “Dani bosanskog jezika”. U okviru te manifestacije , tutinska gimnazija bila je domaćin delegaciji živiničke Gimnazije.

Nastava na bosanskom jeziku u Sandžaku – implementira se. Nasatva na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku počela je prije dvanaest godina. Teče po fazama, od uvođenja bosanskog kao izbornog programa do štampanja udžbenika i izvođenja cjelokupne nastave na bosanskom jeziku, kako u osnovnim školama, tako i u srednjim.

Prisustvo profesora bosanskog jezika, kao i drugih predavača iz živiničke Gimnazije, bila je prilika da se, prije svega, sa sandžačkim srednjoškolcima istakne značaj bosanskog jezika.Jedan od specifikuma za nastavu na bosanskom jeziku, pored do sada nedostajućih udžbenika, je nastavni program iz historije koji nije odobren.

Važno je istaći da u okviru ove posjete iskazana je želja za daljnu saradnju na svim poljima. Tako ovih dana će biti potpisana povelja o međudržavnoj saradnji dviju gimnazija. U buduće ta saradnja će biti od izuzetne važnosti prije svega za gimnazijalce dva grada, koje povezuje jedna zajednička nit, a to je savremeni trendovi u nastavi. Gimnazije su temelj za daljnja školovanja.

Delegacija živiničke Gimnazije bila je gost prvog čovjeka opštine Tutin, koji je nerazvijenu opštine uveo u red razvijenih, sa izuzetnim privrednim razvojem u kome je danas ljepo živjeti . Prilika je bilo da se detaljnije upoznamo sa krajevima kroz koje su prolazili putevi svile. Put svile bio je jedan od najpoznatijih trgovačkih putova kojima su se razmjenjivale trgovine između Istoka i Zapada, od kojih je najpoznatija svila. Pored tih historiskih činjenica za Tutin je važno istaći da predstavlja ekološku oazu, posebno ruralnni krajevi koji odišu prirodnim ljepotama./S.Noćajević/

Vaš komentar na članak: