U okviru međunarodne saradnje porodičnih ruralnih domova, bosansko-hercegovačka delegacija PREC-a posjetla je MFR-ove Francuske od 10. do 17.januara. Posjeta se bazirala na obrazovne ustanove koje primijenjuju koncept naizmjenične pedagogije koje su u okviru MFR-ova,još od 1938. godine, te primarnim poljoprivrednim gazdinstvima sa savremenim pristupom u sektoru stočarstva, ratarstva i voćarstva, sa akcentom na uzgoj oraha, povrtlarstva (na otvorenom i zatvorenom prostoru), prerađivačkim kompleksima, kao i sistemu organizacije prodaje poljoprivrednih proizvoda.

Saradnja bosansko-hercegovačkog PREC-a sa sjedištem u Živinicama i MFR-ova iz Francuske traje već drugu godinu i prvi smo porodični ruralni dom na Balkanu. Posebna saradnja Grupa žena PREC-a ostvarila je sa grupom žena iz Francuske u okviru projekta “Kalendar recepata”, kao i sa ženama iz Udruženja “Mir sada”.
Misija MFR u savremenim globalnim tokovima je problem rješavanja nezaposlenosti, posebno mladih, kroz obrazovanje, te cilj misije MFR-a da se na što lakši način izvrši tranzicija mladih u društvenim tokovima. Studijsko putovanje je imalo za cilj da se vidi kako se mogu iskustva iz razvijene Francuske adaptirati na prostor koji se zove Bosna i Hercegovina. Ta pozitivna iskustva prenijeti na nekoliko profila između ostalih na mini farmere kroz edukaciju i ako mladi sve manje i manje žele da se orjentišu za poljoprivredu.

O tome koga uključiti u poljoprivrednu proizvodnju kod nas, po uzoru na Francusku, kao i prve korake PREC-a govori nam prof.dr.Sead Noćajević, jedan od putnika u Francusku:

Naša država treba da ponudi i rješenja za osobe koje su se našle u procjepu pogrešne privatizacije, te veliki broj radno sposobnog stanovništva i dijela koji je izgubio radnu sposobnost, osebe koje su na marginama, da se preorjentišu u svojim radnim aktivnostima, te u pronalasku drugih poslova koji su profitabilni obezbijede sebi egzistenciju. To im može ponuditi koncept PREC-a. Porodični ruralni edukativni centar Živinice će ponuditi taj koncept onima kojima je neophodan. PREC želi da ima još sestrinskih organizacija na čitavom teritoriju BiH, gdje bi umreženi mogli odgovoriti izazovu naizmjenične pedagogije, tj. “pedagogija pitanja”.

“Pedagogija pitanja” se zasniva na principu integrativne naizmjenične pedagogije u koju su uključene osobe iz struke, roditelji učenika i predavači. Alati naizmjenične pedagogije pomažu u profiliranju budućeg stručnog kadra koji može odgovoriti na sve izazove u društvu. Radi kvalitetnih rješenja kroz obuku u MFR-u ponuđeni su koncepti i udruživanja manjeg broja poljoprivrednih proizvođača, gdje na takvom principu udruživanja se mogu riješiti problemi u tim udruženim populacijama. Kroz studijsko putovanje po Francuskoj, pilot grupa iz PREC-a je posjetila regiju Rhone-Alpes, te nekoliko departmana (Annecy, Chatte) u kojima se obavljaju različite poslovne aktivnosti, superintenzivna, intenzivna poljoprivredna proizvodnja, kao i ekološka proizvodnja hrane po evropskim standardima i posebno zadovoljstvo je bilo pratiti strategiju integralne poljoprivredne proizvodnje u više segmenata poljoprivrede.

Više od hiljadu vrsta raznog sira

“Francuska je zemlja sa velikim brojem autohtonih vrsta sira. Naime, proizvodnja francuskog Gruyèrea od sada je zaštićena u cijeloj Europskoj uniji zahvaljujući statusu zaštićenog geografskog porijekla (Protected Geographical Indication – PGI). Ustvari, u Francuskoj postoji više od hiljadu različitih vrsta sireva, što je i više nego dovoljno da svaki dan uživate u nekom novom okusu. U tome smo se uvjerili na svom putovanju. Svaki departman ima svoj autohtoni sir. Proizvodnja autohtonog sortimenta oraha (orah iz Grenoblea) kojeg prate stručnjaci sa instituta Senura, takođe smo imali priliku da posjetimo. Najpoznatiji rejon oraha u Evropi je u blizini Grenobla u Francuskoj, u kojem sa obje strane rijeke Izer u dužini oko 35 km ima preko 6000 ha oraha. Orah iz ovog rejona ima zaštićeno porijeklo još od 1938. godine (“Noix de Grenoble”), objašnjava nam dr.Noćajević.

Značajna je organizacija povrtlarske proizvodnje, gdje je većinom usvojena bioorganska proizvodnja. Posebno visok stepen raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, većinom krupniji posjedi koji omogućavaju nesmetanu biljnu poljoprivrednu proizvodnju koja obezbjeđuje dovoljne količine hrane za domaće i inostrano tržište. Dogovoreno je u planu za 2016. uzvratna radna posjeta u maj, kao i posjeta na upoznavanju kulturnih, prirodnih i historiskih znamenitosti BiH od strane MFR-a koji želi da podrže prvi porodični ruralni dom na Balkanu, te učenici BTS turizma, njegovateljica i njihovih predavača./Press PREC/

Vaš komentar na članak: