Direktor Misije USAID-a posjetio Udruženje „Zemlja djece u BiH“

G-din Peter Duffy, direktor Misije USAID-a , danas je posjetio Udruženje „Zemlja djece u BiH“, odnosno Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici.Prethodno je izrazio posebnu želju da posjeti naše udruženje prilikom posjete Tuzli, čiji rad i rezultati su ga posebno zainteresovali na Sajmu projekata podržanih u okviru Programa podrške marginaliziranim grupama.

Posjeta je iskorištena za razgovor sa korisnicima i uposlenicima o misiji udruženja i programskim aktivnostima, uključujući i ‘Budi muško klub’, članove za čiji je inovativan pristup u radu na rodnim i sličnim pitanjima, posebno u marginaliziranim zajednicama, g-din Duffy pokazao naročit interes./A.Jahić/