Do Barica prohodno

Danas oko 15,30 sati dionici puta ka Baricama, koja je bila pod vodom i saobraćaj u prekidu, vozila su ponovo prolaze ovim pravcem.

Mada vode još ima na kolovozu automobili prolaze, istina opreznije.Ovaj dio puta nalazi se niže fazanerije 200 metara, a u blizini je ušće Oskove u Spreču, tako da je poplavaljeno zemljište i usjevi duž ovih rijeka.

Ono što ohrabruje jeste činjenica da kiše prestaju i da se očekuje dalje povlačenje vode.

Udruženje AMK 4×4 Kočarin je tokom noći i dana pomagalo ugroženim područjima:izvačili su automobile koji su se našli u poplavi, donosili pitku vodu, te djelovali i na sve druge pozive građana koji su se našli u teškom stanju nakon poplava.