Došao kraj Komunalnom!

Agonija JP KOmunalno privodi se kraju, ili je kraj tu!Javljaju nam radnici ovog doskorašnjeg javnog preduzeća da ih je bilo oko 70, a da niko nije ostao, pošto su juče otkaze dobili i preostalih 20 radnika.

“To znači Komunalno Živinice ne postoji više, imovina se prodaje- sve se prodaje. Od prelaska u novu firmu Vodovod i kanalizacija pitaju se šta će biti, a teško nam je što nismo imali nikakvu podršku nadležnih”, kažu nam ojađeni radnici Komunalnog.