Konvenciju o pravima djeteta usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine. To je do danas u svijetu najviše puta ratificiran dokument o ljudskim pravima. Tim povodom danas je u Drugoj osnovnoj školi održan prigodan program koji su pripremili učenici četvrtih razreda, predvođeni svojim učiteljicama Asimom Muratović, Gretom Tadić-Cirger, Elvedinom Mujagić i Almom Hadžiabdić, koje su ovom prilikom pripremile brošuru o pravima djeteta.

Djeca su izvela sadržajan program, kojim su putem pjesme, recitala, recitacija i plesovima pokazala koliko poznaju svoja prava, a prema onome što smo vidjeli sigurno je da su dobro upoznata, što su pokazala i popunjavanjem liste svojih želja!

“Tradicija je naše škole da ovakve manifestacije u povodu Dana prava djetetea obilježimo prigodnom priredbom, koja je veoma sadržajna i govori koliko djeca poznaju svoja prva i obaveze. Oni su to pokazali na prikladan način, uz igru, pjesmu i recitacije. Anketirali smo učenike koliko poznaju svoja prava i dobili vrlo dobre rezultate, tako da ih 80 odsto vrlo dobra zna svoja prava”, rekao nam je pomoćnik direktora Druge osnovne škole Živinice dr.Asim Bojić.

Učiteljica Asima Muratović je takođe jedna od učesnica u pripremi programa, koja je zadovoljna onim što su učenici četvrtih razreda pokazali:

“Mi smo ovaj programn pripremile povodom 20.novembra, ali je zbog terorističkog napada u Rajlovcu kraj Sarajeva, kada su stradala dva vojnika Oružanih snaga BiH, proglašen Dan žalosti, pa smo priredbu odgodili za danas.

Kroz razne sadržaje djeca su na priredbi pokazala koliko je značajno da znaju svoja prava.Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. S obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu”.

Nakon održane prioredbe učenici četvrtih razreda su na zidu dječijih želja istakli svoja mišljenja o njihovim pravima i željama, a evo nekih od njih: želim da uvijek budem zdrav, da postanem sportista, da završim školu, da imam dobre drugove…

Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što mu može pružiti, moto je deklaracije o pravima djetetea Ujedinjenih nacija./Š.G./

Vaš komentar na članak: