Druga OŠ: Radionica o ljudskim pravima

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948.godine i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra.

Tim povodom danas je u Drugoj osnovnoj školi održana radionica na temu Međunarodni dan ljudskih prava. Učesnici radionice su bili učenici drugih razreda, sa profesorima razredne nastave Gretom Tadić, Asimom Muratović, Almom Hadžiabdić, Elvedinom Mujagić i dr.Asimom Bojićem.

Direkotiraca Druge OŠ objašnjava nam da je radionica prava prilika da djeca saznaju više o zadatoj temi i svojim pravima:

“I ovog puta radionica je organizovana za učenike drugih razreda. Podsjećam da našu školu pohađa oko hiljadu učenika, među kojima i 137 učenikla romske populacije. Pregled prava djece može se sažeti u deset tačaka, među kojima da sva djeca imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije, djeca imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja,te pravo na besplatno osnovno obrazovanje i dr.”.

Profesor razredne nastave dr.Asim Bojić ističe kako za današnju radionicu imaju podršku Save the Children, koja je donirala majice, tako da je radionica protekla u radnoj i vedroj atmosferi, u kojoj su učenici svoje zadatke uspješno realizovali.

“Ujedinjene nacije su donijele konvenciju o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međuanrodnog prava i zaštite, uspostavlja temelj novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, a to su pravo na život, opastanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije”, istakao je Bojić./Š.G./