Druga OŠ:Obilježili Dan planina

Vrijedni učenici Druge osnovne škole Živinice redovno obilježavaju određene dane, važne za život ljudi.Tako su danas na prikladan način obilježili Međunarodni dan planina.

Profesorica Aida Hodžić je organizovala radionicu za učenike V razreda, čija je kreativnost u potpunosti došla do izražaja, te su tako proširili svoja saznanja.Za ovu priliku pripremljen je prospekt koji je podijeljen svim učenicima, pa  su tako svi imali priliku saznati da je Međunarodni dan planina 11.decembar, međunarodni dan kojeg je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. decembra 2002. godine proglasila sa ciljem upoznavanja javnosti s planinskim područjima, njihovim vrijednostima, problemima, ali i povećanja svijesti o važnosti planina i gora, te uticaju koji one imaju na prirodna i društvena obilježja prostora u kojem ljudi žive.

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu određena je kao vodeća institucija za obilježavanje Međunarodnog dana planina.Planine ili gore su u geografskom smislu uzdignuti dijelovi Zemljine kore, viši od 500 m. Prema starosti dijelimo ih na stara i mlada gorja. Mlada su uglavnom strmija i viša, a stara blaža i niža.

Bosna i Hercegovina je većim dijelom planinska zemlja. Planine su bogate termalnim izvorima i rudnim nalazištima, a izolovanost pojedinih područja dovela je do razvoja i očuvanja endemskih vrsta flore i faune.Planine u BiH sa svojim brojnim visokim vrhovima čine četiri petine države i predstavljaju dio Dinarskog lanca koji se pruža u pravcu sjeverozapad – jugoistok. Šezdeset planina u Bosni i Hercegovini ima vrhove iznad 1500 m n/v, a vrhove više od 2000 m n/v ima 11 planina. Najviši vrh Bosne i Hercegovine je Maglić sa 2386 m n/v.

Učenici V razreda Druge OŠ upisali su danas 10 najviših planina u BiH, a to su 1.Maglić 2386 m,2.Volujak 2337 m,3.Čvrsnica 2228 m,4.Prenj 2155 m,5.Vranica 2110 m, 6.Treskavica 2086 m, 7.Vran 2074 m, 8.Bjelašnica 2067 m, 9.Lelija 2032 m i 10.Zelengora 2014 metara.

Međunarodni dan planina je prilika da se istakne važnost planina za očuvanje kvalitetnog života cjelokupnog čovječanstva.Važnost planina za cjelokupno čovječanstvo je ogromna. Planine nas opskrbljuju sa čak 70 % pitke vode, dom su za 25 % biljnih i životinjskih vrsta te svakom desetom stanovniku planeta Zemlje.

Planine imaju krucijalnu ulogu u ekosistemu, a nalaze se među najugroženijim ekosistemima na koja negativno utječe globalno zatopljenje te je stoga važno ukazati na važnost ovih područja.UN navodi da su planine važne zbog zaliha pitke vode, kao regulator smanjenja prirodnih katastrofa, za turizam, za mlade i kulturno nasljeđe te održavanje populacija starosjedilačkih naroda, za bioraznolikost…/Tim za medije/