Tuzlanska firma Eko život d.o.o. čini značajne napore na jačanju ekološke svijesti i selektivnog odvajanja otpada. Radi se o ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji je danas donirao 30 kontajnera za prikupljanje raznog otpada, a koji su donirani JP Komunalnom Živinice.

Eko život d.o.o. Tuzla u suradnji sa privatnim preduzećem Akva Invest d.o.o. Živinice donirali su prošle godine posude za selektivno odvajanje otpada osnovnim i srednjim školama i novootvorenom obdaništu.

Ova ekološka firma ima strateško opredjeljenje da upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom zasniva na iskustvima Evropske unije, što uključuje sakupljanje, sortiranje, povrat, iskorištenje i recikliranje ambalaže i ambalažnog otpada.

Vaš komentar na članak: