Ekološka udruženja zahtijevaju održivi oporavak

Centar za životnu sredinu zajedno sa 26 ogranizacija iz cijele Bosne i Hercegovine poslao je zahtjeve za održivi oporavak i reformu javnih politika sa ciljem lakšeg prevazilaženja postojeće krize izazvane pandemijom, ali i dugoročnim neodrživim upravljanjem resursima. U zahtjevima navode neophodne promjene i traže sastanke od nadležnih institucija na svim nivoima vlasti naglađavajući spremnost za konstruktivnu diskusiju.

“Smatramo da ovakva situacija daje čovječanstvu priliku da sagledamo načine trenutnog djelovanja koji vode ka destruktivnom iskorištavanju ograničenih resursa planete. Nužno je da iz ove krizeizvučemo lekcije koje će nas spremiti za iduće izazove, kao što su klimatske promjene, gubitakbiodiverziteta i plodnog zemljišta, smanjenje zaliha vode i dr. Budućnost ove države mora da seoslanja na ekonomiju koja će biti pravednija i manje destruktivna za planetu i zajednice”, ističe Nataša Crnković, predsjednica Centra za životnu sredinu.

U svojim zahtjevima udruženja traže:

–  održivi transport, razvoj urbane mobilnosti i očuvanje javnog prostora;

– očuvanje i unapređenje prirodnih staništa i biodiverziteta kroz sistemsku podršku istraživanju i zaštiti prirode;

– više zaštićenih područja i jasne i protokolima propisane nadležnosti u očuvanju, upravljanju i vrsta i specifičnih staništa;

– podršku organskoj poljoprivredi, jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača i smanjene zavisnosti od uvoza;

– obustavudržavne pomoći za termoelektrane i velike hidroelektrane, te ukidanjepodsticaja za male hidroelektrane;

– ulaganje u energetsku efikasnost i stvarne obnovljive izvore kao što su solarna i vjetro energija, podsticanje građana da samostalno proizvode, koriste i prodaju sopstvenu obnovljivu energiju.

Pandemija koronavirusa već je odnijela brojne živote, što je najveći i najteži gubitak za naše društvo.Još je nejasno kako će se privreda razvijati i koliki je vremenski okvir za njen oporavak, kakva jeekspertiza potrebna za isti i brojna druga pitanja koja su teret svakom osvještenom građaninui građanki. Zbog toga naglašavamo da je neophodno značajnije ulaganje u budućnost naše zemlje, konkretno u obrazovanje i nauku. Samo obrazovan i stručan kadar može kreirati savremene, relevantne i dugoročno ekonomski i ekološki održive grane privrede.

Zbog kompletne situacije i svega navedenog apelujemo na nadležne da uzmu u obzir navedene zahtjeve i odazovu se pozivu na hitan sastanak kako bismo mogli zajedno da prodiskutujemo izazove koji su pred nama te na koji način da ih prevaziđemo.

Link na dokument: https://czzs.org/wp-content/uploads/2020/07/Zahtjevi-za-odr%C5%BEivi-oporavak-i-reformu-javnih-politika.pdf