Fondacija Crni labud: Saopštenje za javnost

Ovim saopštenjem za javnost Fondacija Crni Labud Narodni Heroj Senad Mehdin Hodžić sa porodicom, majkom Hurijom i sestrom L. Hodžić želi informisati javnost Bosne i Hercegovine o političkim, pravnim i koruptivno-kriminalnim aktivnostima sudionika nezakonitog blaćenja imena, lika i djela Senada Mehdina Hodžića, pa vam u nastavku iznosimo suštinski najrelevantnije činjenice:

Želimo ukazati na dvije decenije uzurpiranja i zloupotrebe imena, lika i djela Narodnog heroja Senada Mehdina Hodžića.

Godinama se nedostojanstveno obilježava godišnjica pogibije na dan deseti maj u općini Sapna tj. kroz razne izgovore se slavi, pri čemu se skupljaju politički poeni, a sve od budžetskih sredstava, građana Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo građane BiH, da smo se borili da ekshumiramo posmrtne ostatke Senada Mehdina Hodžica u periodu od 2003. do početka 2008. godine.

Mi kao porodica smo se borili raznim pravnim sredstvima da bi to ostvarili, jer su tadašnje vlasti i kriminalne organizacije pod raznim izgovorima, a sve da bi izvukli sredstva od građana BiH, kidnapovali tijelo i ucjenjivali porodicu.

Na kraju smo saznali da se ustvari radilo o trgovini, i da su isti ostvarili sredstva od strane Vlade TK, koja pripadaju građanima.

Početkom 2008. godine Senad Mehdin Hodžić je prenesen i ukopan u naselje Memići, opština Kalesija, gdje mu Fondacija sa porodicom svake godine dostojanstveno odaje počast, kao i na dva druga mjesta značajna za heroja Senad Mehdin Hodžić.

Porodica je bila zlostavljana i traumatizovana tim pošastima i zbog toga je zaštitila ime, lik i djelo kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i osnovala Fondaciju koja štiti lik i djelo heroja Senad Mehdin Hodžića, kroz svoje aktivnosti i koja je ekskluzivni nosioc obilježenja pogibije.

Bilo koji način upotrebe lika, imena i djela bez pristanka i odobrenja od strane Fondacije i porodice, nije dozvoljena, obzirom na zloupotrebu imena i nezakonito korištenje.
Nedavno je porodica pokrenula i pravne radnje.

Najistaknutija u tom zlodjelu eksploatacije i zloupotrebe imena je opština Sapna, koji deseti maj svake godine, obilježava i pretvara u vašarsko slavlje, na koji način se urušava dignitet imea, lika i djela kao i cjelokupne porodice heroja Senada Mehdina Hodžića.

Općina Sapna diže spomen ploče koje su u najmanju ruku bizarni kič, pri čemu namjeravaju da nastave sa tim.

Zabranjuje se prvenstveno Opštini Sapna i njenom aktuelnom načelniku kao i ograncima NVO i svim drugim organizatorima obilježenja kao i onima koji direktno odlučuju o dodjeli sredstava da bez dozvole porodice i Fondacije nastave sa tim radnjama. Ukoliko se ne postupi po naprijed navedenoj i ekspilicitnoj zabrani, mi kao Fondacija ćemo poduzeti sve zakonom propisane mjere i ustati protiv odgovornih lica i inistitiucija sa građanskim tužbama i krivičnim prijavama.

Pozivamo porodice drugih heroja, poginulh boraca Armije RBiH, porodica nestalih za vrijeme rata, porodica obespravljenih logoraša i obespravljenih boraca Armije RBIH, porodice ubijene djece da se udružimo u borbi protiv opsoletnosti (institucionalnog bezobrazluka) svih institucija koje učestvuju u donošenju odluka. Ovaj poziv se odnosi i na sve patriote i dobronamjerne građane BiH, da se svi skupa borimo isntitucinoalnim sredstvima protiv pojedinaca i institucija koje krše moralne, ljudske i zakonske norme ponašanja.

S poštovanjem,

Tuzla, 20.06.2018. godine

Fondacija Crni Labud -Narodni heroj Senad Mehdin Hodžić udružena
sa porodicom, majkom Hurijom i sestrom L. Hodžić