Kampanja „Budi junak svoje zajednice“ koju provodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa mladima, a uz podršku načelnika opština Lukavac, Kalesija, Srebrenik Živinice i Tuzla, kreće sa realizacijom promotivnog događaja „Potraga za blagom“.

Svakoga dana, u periodu od 9. do 13.11.2015.godine će po pet odabranih omladinskih grupa posjetiti društveno odgovorne kompanije u određenoj opštini i prezentovati im svoj projekat koje su odobrili Odbori Omladinskih banaka pri Fondaciji tuzlanske zajednice.

Danas „Potraga za blagom“ se organizovala u Živinicama, u periodu od 11 do 13 sati. Nakon što su sve grupe prošle kroz potragu, omladinske grupe, predstavnici društveno odgovonih kompanija i pojedinci su se u 17 sati sastali na svečanoj promociji u sali Općinskog vijeća Živinice, gdje je javno odlučeno o dodjeli novčanih sredstava.

Menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice Emir Bašić istakao je aktivizam mladih i predanost odabiru i realizaciji projekata:

“Mladi Živinica su bili aktivni i aplicirali su na 10 projekata, od kojih je pet dobilo novčanu podršku. Svih pet projekata dobilo je po hiljadu KM od Fondacije, po 200 KM su mladi prikupili od komšija u seoskim sredinama, a od ZH-Zole i Sberbanke još 400 KM, tako da će ovi projekti biti vrijedni od 1200 do 1500 KM”.

Općina Živinice rado pomaže projekte mladih, a o tome je govorio i savjetnik općinskog načelnika mr.Said Čerkezović:

“Upućujem čestike Fondaciji tuzlanske zajednice koja pomaže mladima realizaciju mnogih projekata. Dosdašnja praksa je pokazal da se sa malo novca može mnogo postići, a to mogu samo mladi kroz svoj aktivizam. Općina Živinice će i ovoga puta Budžetom predvidjeti sredstva za podršku porjekata koje će mladi sami realizovati”.

Azur Džizić iz KUD Modrački mornari Šerići nas je upoznao sa projektom koji im je večeras odobren:

“Finasijska podrška mladim je od velikog značaja i mi u Šerićima već smo realizovali nekoliko projekata. Ovoga puta želimo ovladati tradicionalnim radovima naših nena, a koje se odnose na izradu vezova,izradu ćilima, sehara i drugih predmeta iz nekadašnjih vremena, a koji se zaboravljaju, za razliku od nama susjednih zemalja gdje se njeguju stare tradicije izrade narodnih nošnji i svega onoga što je nekada bilo savremeno”.

Baričanima je odobren projekat gradnje Dječijeg parka, neformalna grupa Mladost će graditi Moj dom, Sastavci će urediti riječno korito Jablanice, te tako dati svoj doprinos urđenju okoline./Š.G./

Vaš komentar na članak: