GO CK Živinice bogatiji za 3 edukatora

U periodu od 14.08. – 18.08.2020. godine na Boračkom jezeru realizovan je kamp mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine “Čuvari Humanosti”, na kojem je učešće uzelo 6 volontera Crvenog križa grada Živinice.

Tokom kampa učesnici su stekli znanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja i spolnoprenosivih bolesti, te oblasti za realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja.

Edukacije su imale za cilj osposobljavanje grupe vršnjačkih edukatora koji će stečena znanja prenositi na volontere u svojim organizacijama, te biti lideri u organizaciji aktivnosti koje se tiču ovih tematskih cjelina.

Crveni križ Grada Živinice je bogatiji za 3 vršnjačka edukatora: Amina Nuhić i Emir Ibrahimović za oblast realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, te Mahir Halilbašić za oblast reproduktivnog zdravlja i spolnoprenosivih bolesti.

Kao domaćini kampa bili su Abdurahman Aljić, predsjednik Konferencije mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Semir Muhić, član Kluba Mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.Volonter Adi Glavinić je bio multimedijalna podrška kampa./Tim za medije/