Molba za sve građanje Općine Živinice i za sve firme koje svoj otpad dovoze u MZ Višća Gornja da odmah sa tim prestanu i da traže novu lokaciju dok još uvijek imaju strpljenja građani koji dežuraju protiv otpada 14 dana.

Problem ne prave samo komunalna preduzeća koja su nekontrolisano odlagale otpad u prostoru MZ Višća Gornja, nego problem prave i firme koje svakodnevno dovoze razan otpad.Do sad su vraćene firme SE-Sarajka, SULJKIC, Malagić, Verenstan, pekara MELI, Mesnica sa animalnim otpadom i tri kombija za vlastitu upotrebu.

Građani će dežurati sve dok Općina ne postupi po odluci Općinskog vijeća koja je donešena 28.02.2017. godine o iznalaženju nove lokacije-nove divlje deponije na prostoru Općine Živinice.Mole se svi građani da zaborave ovu mjesnu zajednicu što se tiče odlaganja otpada.

Uskoro će građani organizovati kupljenje smeća uz putnu komunikaciju podružnica Požar,Beširovići,Jahići,Ćenda,pokupit će se sav otpad koji je bačen od strane nesavjesnih građana i posaditi drveće u navedenim mjestima.Postaviti će se table sa natpisom “Zabranjeno bacanje smeća” na mjestima gdje su građani pomenutih podružnica nekontrolisano istresali svoj kućni otpad pored samog puta.

Svaki građanin koji prekrši to pravilo bit će prijavljen i kažnjen./Inicijativni odbor Mjesna zajednica Višća Gornja/

Vaš komentar na članak: