HF Zusammen: Načelnik Kamenjaković odao priznanje humanitarcima

Općinski načelnik dr.Samir Kamenjaković posjetio je Humanitarnu organizaciju Hadžijski fond Zusammen u Beču.Kamenjakvić je odavno prepoznao ovu organizaciju po činjenju mnogih dobrih djela za osobe u stanju socijalne pomoći, ne samo na području općine Živinice, veći BiH, pa i šire. O posjeti Beču, predsjednik HO Zusammen Ramo Dahić kaže:

“Moram kazati da nas je prijatno iznenadio načelnik općine Živinica sa svojom posjetom. Obradovao je sve članove našeg udruženja, tim prije što to nije bila obična posjeta. Načelnik Kamenjaković je uručio veći broj zahvalnica i odlikovanja aktivistima Hadžijskog fonda Zusammen, koji su mnogo učinili za naš narod u BiH i šire. Mi se zahvaljujemo načelniku dr. Samiru Kamenjakoviću na njegovoj posjeti u gradu Beču, kao i građanima Živinica koji podržavaju naš rad. Nadamo se da ćemo i dalje pomagati naše socijalno ugrožene građane Živinica, kada su u nevolji”, rekao nam je Ramo Dahić.

Samo tokom februara za građane i njihova liječenje u Turskoj za operacije i u Zagrebu ukupno je Hadžijski fond Zusammen uplatio 21000 €ura. Naidi Nukić donirano je 3600 €. Za operaciju u Turskoj za Azmira Kulješevića 4000 €, Arslanu Kulačiću 12000 €, Mehi Nukić 300 € i Mustafi Aljanoviću 1000 €ura.

Ova humanitarna organizacija je uplatila za izgradnju mosta Madagaskar u Africi 3500€ura. Sve to uplaćeno je za mjesec februar, a akcije se i dalje nastavljaju.

Načelnik općine Živinice dr.Samir Kamenjaković je istakao kako su aktivisti HF Zusammen odavno zaslužili da im se javno oda priznanje:

“Ovo je samo mali znak naše pažnje spram velikih djela koje čini aktivisti HF Zusammen za osobe u stanju socijalne potrebe i invalidne osobe, kojima su podijelili na stotine invalidskih kolica. Zadovoljstvo je naše tim veće što je na čelu ove organizacije naš Ramo Dahić, koji je mnogima pružio ruku nade i dao značajan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za život građana”.

Na kraju, Ramo Dahić-predsjednik HO Hadžijski fond Zusamen u Beču, se zahvalio i našim građanima u dijaspori, kao donatorima koji su bili učesnici ovih akcija. “Jer, pomagajući drugima -pomažete sami sebe”, reče nam Dahić./Š.G./