Aktivisti Hadžijskog fonda Zusammen iz Beča ne posustaju. Svakodnevnim aktivnostima nastoje prikupiti potrebna sredstva i pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Najnoviji primjer vodi nas u izbjegličko naselje Mihatovići kraj Sićkog Broda.Svog 15-godišnjeg sina, 100 odsto invalida, majka Alija Berberović mora nositi na leđima cijelog života, a i sama je bolesna.

Odbor Hadžijskog fonda Zusammen je uručio paket u hrani i higijenskim sredstvima u iznosu od 200 KM ovoj porodici, a šta nam kaže majka Alija Berberović?

“Rodom sam iz Zvornika. Živim ovdje sa petero maloljetne djece u izbjegličkom naselju Mihatovići, a nemam nikakva primanja, te živimo od humanitarnih ljudi koji nas posjete, pa molimo sve dobre ljude dobre volje da pomognu”.

Iz HF Zusammen poručuju i drugima da ovu majku i ovakvu porodicu ne zaboravljaju i da je šteta svima zaobići ih. Kada svi pomalo prikupe sredstava za ovu porodicu je od velike koristi.

Vaš komentar na članak: