Hiking Adventure by AMS uređuje okoliš

Na lokalitetu Velike Borovine na Djedinskoj planini( Hiking Adventure by AMS) izvršili smo popravku klupe, te čišćenje pomenute lokacije.

Također, očistili smo nekoliko manjih deponija koje se nalaze u blizini pomenute lokacije.Cilj ovakvih aktivnosti jeste omogućiti ugodniji boravak u prirodi, ali i skrenuti pažnju našim građanima na važnost očuvanja prirodnih potencijala Grada Živinice.

Također, želimo pokazati koliko pojedinac, uz malo dobre volje, može doprinijeti u stvaranju ljepšeg i ugodnijeg ambijenta za sve nas.Ovom prilikom se zahvaljujemo firmama Termoglas i Dezen koji su donirali sav potreban materijal./Tim za medije/