Faruk Podrug, koji ima 23 godine bori se za svoj život i potrebna je ljudska humanost te da kroz zajedničku borbu spasimo život još jednog mladog čovjeka.

Nakon što mu je prije dvije godine dijagnosticiran T – limfoblastični limfom/leukemija, on je prošao kroz osam kemoterapija i ciklusa liječenja. Farukovo stanje se poboljšalo, ali je u augustu 2014. godine došlo do relapsa bolesti koja prelazi u T – limfoblastičnu leukemiju. Terapiju kojoj je podvrgnut teško je sprovesti u Bosni i Hercegovini jer lijek koji je neophodan, Nelarabine/Atriance nije dostupan, niti sa njim raspolaže Klinička apoteka UKCS.

Cijena lijeka Nelarabine za jednu terapiju iznosi 31.416.18 KM, te obzirom da su Faruku neophodne dvije terapije, potreban iznos za liječenje iznosi 62.832.36 KM.

Ukoliko želite dati svoj doprinos i spasiti Farukov život, to možete uraditi pozivom na broj 090 291 033 te donirati 2 KM.

Donirati se može i uplatom na brojeve žiro računa:

UniCredit Bank
Tekući račun: 40428988000
Transakcijski račun: 3387202604591138

Devizni račun:
SWIFT CODE: UNCRBA22
Podrug Faruk
IBAN CODE: BA39 3386 9028 9193 0082
Primalac- broj računa : 40428988101 EUR
Primalac – broj računa: 40428988102 USD

Više informacija možete pronaći na http://doniraj.com/

Vaš komentar na članak: