Ekološke teme su redovna praksa u JU Gimnaziji Živinice, pa je tako u petak, 6.februara, održana ekološka prezentacija na temu “Zeleni vrtovi Tuzlanskog kantona”, u organizaciji Eko života iz Tuzle.

Na prezentaciji posebno je ukazano na ekološki pristup u razdvajanju ambalažnog otpada, gdje je učesnicima istaknut značaj razdvajanja ambalažnog otpada.Na ovakav način utiče na očuvanju okoliša i prirodnih resursa, štednji energije, smanjivanja otpada na deponijama, kao i ušteda novca.

Iznesena je ideja da se u okolini škole postavie kontajneri za razdvajanje otpada (to bi uradila ekofirma Ekosirovina iz Tuzle), gdje bi i učenici Gimnazije doprinjeli očuvanju životne sredine. Ovakvih ekoloških predavanja neophodno je i u narednom periodu./Eko sekcija/

Vaš komentar na članak: