JU Gimnazija: Izbornjaci hemije posjetili hemodijalizu

Po Nastavnom planu i programu za učenike izborne nastave hemija i biologija IV razreda JU Gimnazije Živinice predviđeno je posjeta i JZU Domu zdravlja Živinice, odjeljenu Hemodijaliza, to smo i uradili , 30.marta tekuće godine.

Izuzetno prijatno i stručno osoblje na odjeljenju hemodijaliza Doma Zdravlja Živinice su predočile učenicima samu postupak hemodijalize , posebno važno je da je hemodijaliza postupak kojim se krv odstranjuje iz tijela i pročišćava kroz aparat izvan tijela, nazvan dijalizatorom, a zahtijeva ponavljani pristup krvotoku. Kako bi se taj pristup olakšao, hirurški se napravi veza između arterije i vene (arteriovenska fistula).Stanje akutnog i hroničnog zatajenja bubrega koje ako se ne liječi dovodi do smrti, bolest je stara koliko i samo čovječanstvo.Upravo je jedan od načina da se bubrežni bolesnici ostave u životu.

Imali smo priliku da čujemo koliko pacijenata prolazi taj postupak , i da imaju bolesnika koji već 30 godina bori se na ovaj način i istakli su da pacijenti koji dolaze na hemodijalizu su sa područja tri općine (Kladanj. Banovići i Živinice) tako da se rastereti UKC Tuzla. Stručno osoblje prisutne učeniku upoznali su i sa vrstama dijalize. Postoje dvije osnovne vrste dijalize: hemodijaliza i peritonejska dijaliza. Svakako je potrebno prije same dijalize znati koja vrsta dijalize će se primjeniti kod pacijenta kako bi se mogao napraviti odgovarajući krvožilni pristup.Već dugo je poznato da dijabetes povećava rizik od razvoja bubrežne bolesti, no nova studija ukazuje da i disfunkcija bubrega može dovesti do razvoja dijabetesa te da otpadni produkt ureja ima ulogu u dvosmjernoj vezi između ovih dviju bolesti. Inače, ureja nastaje razgradnjom proteina iz hrane, a bubrezi je uklanjaju iz krvi. Loša funkcija bubrega može dovesti do povišenja nivoa ureje u krvi.

Nadomještanje bubrežne funkcije (RRT, renal replacement therapy) neophodno je u slučaju kada bubrezi više ne mogu pročišćavati krv i održavati njezin hemijski sastav. Dijaliza je zamjenska tehnika za postizanje te funkcije, a transplantacija je druga opcija./Press JU Gimnazija/