Članovi ekosekcije Ekovizija JU Gimnazija Živinice posjetili stratište borova koji su krajem prošle godine, od dosada nepoznatih počinilaca isječeni na lokalitetu Lipići.Na tom mikrolokalitetu četinarska šuma, monokultura crnog bora produkovala je preko četrdeset godina ogromne količine čistog kisika.

Tek stasale kao vitke četinače, koje su punih četrdeset godina produkovale procesom fotosinteze i drugim biohemijskim procesima organske tvari i inhalirale terpentine i druge mirisne tvari koje su samo čovjeku od koristi bili. Desi se taj kobni decembarski dan, kada ih “snažni” ljudi porušili za nekoliko trenutaka. Za njih 200 nebi spasa, porušeni, leže ispreturani jedan preko drugih. Očekivali smo konkretnu reakciju, ništa se nedesi spektakularno samo gomila porušenih borova leži, blizu tri mjeseca.

Članovi ekosekcije Ekovizija JU Gimnazija Živinice u okviru državnog ekološkog projekta pod nazivom “Mladi ekoreporter”, odlučili su da naprave reportažu o ovom ne svakidašnjem ekocidu.

Vaš komentar na članak: