Nastavljajući prošle sedmice započete aktivnosti na traženju rješenja za uvezivanje staža 52 radnika „Konjuha“ d.d. Živinice koji su stekli pravo na penziju, savjetnik federalnog premijera Suvad Osmanagić danas je ponovo primio delegaciju ove kompanije i tom prilikom su prezentirani učinci postignuti na rješavanju ovog problema.

Dogovoreni su tehnički detalji koje je potrebno poduzeti kako bi u narednih petnaestak dana bile završene sve procedure vezane za penzionisanje ovih radnika.

Predstavnici štrajkača, koji su, nakon sastanka u četvrtak zamrznuli štrajk, odlučili su da on bude prekinut i da radnici koji su stekli uslove za penziju, a nisu ih mogli ostvariti, napuste prostorije salona „Konjuha“ u Živinicama i odu kućama.

Na sastanku su predstavnici ovog nekadašnjeg giganta drvne industrije i granskog sindikata izrazili posebnu zahvalnost Vladi Federacije BiH koja se uključila u rješavanje njihovih problema, iako ona nema učešća kapitala u ovom privrednom društvu, niti je ova kompanija na listi preduzeća kojima upravlja po osnovu udjela vlasničkog kapitala./Press Vlada FBiH/

Predsjednik Sindikata Konjuha Mevludin Trakić optimista u pogledu krajnjeg ishoda

Predsjednik Sindikalnog odbora Konjuha Mevludin Trakić zadovoljan je danas postignutim dogovorom i izražava optimizam u pogledu konačnog rješenja:

“Danas u 12 sati imali smo zakazan susret sa savjetnikom premijera FBiH i postigli smo dogovor oko načina na koji će se riješiti ovaj problem za penzionisanje 52 naša radnika. Narednih dana u Tuzli ćemo dobirti sve relevantne podatke i tačno stanje šta treba da se uradi i koliko tačno novca treba uplatiti Zavodu zdravstvenog osigurnanja, kako bi se pokrenule aktivnosti za uplatu i time omogućilo da ljudi odu u zasluženu mirovinu. Optimista sam u pogledu krajnjeg ishoda i mislim da više nema potrebe da radnici štrajkuju glađu”, rekao je Mevludin Trakić poslije današnjeg boravka u Sarajevu./Š.G./

Vaš komentar na članak: