Naporima Sindikata Konjuha krajem protekle sedmice prekinut je štrajk glađu nezadovoljnih radnika ove firme koji su stekli pravo na penzionisanje. Međutim, nakon obavljenih radnji kojima se željelo iznaći mogućnost za izmirenje duga Konjuha od 250 hiljada KM Zavodu zdravstvenog osiguranja, radnici su danas ponovo u štrajku glađu.

“Trebalo je da Konjuh kreditom kod kod Razvojne banke Federacije BiH pokrije dugovanja, ali nismo dobili garanta za potpis na preuzimanje kredita, tako da je sve palo u vodu. Ogorčeni smo zbog patnji ovih ljudu, koji su pošteno zaradili penzije, a ne mogu u svojim poznijim godinama života otići u mirovinu”, rekao nam je predsjednik Sindikalnog odbora Konjuha Mevludin Trakić.

Radnici štrajkuju glađu u hladnoj prostoriji bivšeg salona namještaja, a Zirajet Smajić, Enver Akšamović, Ariz Siočić i ostali ističu kako nisu mogli dobiti nikakvu pomoć od Crvenog krsta, a sindikat je tražio da se obezbjede deke, kako bi lakše podnijeli teškoće u kojima se nalaze!/Š.G./

Vaš komentar na članak: