Nema pomaka u rješavanju problema 52 radnika Konjuha, koji su ispunili uslove za penzionisanje, ali im nije uvezan radni staž. Još se niko nije privolio da bude garant za izmirenje duga Konjuha od 250 hiljada KM Zavodu zdravstvenog osiguranja.

I danas radnici Konjuha štrajkuju glađu, a pošto je riječ o starijoj populaciji sve im je teže, tako da je kod nekolicine već alarmantno zdravstveno stanje. I pored toga ne žele odustati, jer su riješeni da istraju! Kažu da ionako nemaju kuda, pošto godinama nisu dobivali platu, a nema na vidjelu ni rješenja penzionog statusa.

Jučerašnja posjeta službe hitne pomoći JZU Doma zdravlja je utvrdila teško zdravstveno stanje pojedinih radnika i potrebno je što prije iznaći rješenje, kako bi se spriječilo ono najgore!/Š.G./

Vaš komentar na članak: